Nước mắm thơm như nước hoa

Nói tới nước mắm, là nói tới MÙI hơn là VỊ. Đối với những người làm mắm, mùi đó có hương thơm đặc trưng không lẫn vào đâu được!